Interactie Groep

Kost uw vereniging of organisatie u veel vrije tijd en heeft u niet het gevoel echt in contact te staan met uw leden, cliënten of medewerkers? Staat of valt het realiseren van doelen en ambities bij de inzet van enkelen? Wordt u er op gewezen dat de website oude informatie bevat en nieuwe dingen niet te vinden zijn?  Stuurt uw organisatie nog brieven per post? Is er niet altijd direct antwoord op vragen van leden/cliënten door een onvoldoende bemand secretariaat? Worden contributies te laat of niet betaald? Komt u wel eens op vreemde momenten tot de ontdekking dat zaken nog geregeld, bevestigd of besproken moeten worden?

Wat kan Interactie daar aan doen?
Wij besparen kostbare tijd voor u en hebben jarenlange expertise in vereniging- en organisatiemanagement, e-services en bestuur- en commissieondersteuning.

Samen doelen bereiken
Uw belangen, doelen en ambities vragen om ondersteuning van professionals en dat is onze kwaliteit, zodat u zich kan toeleggen op kerntaken en dat u dat ook nog minder tijd kost. Uw vereniging of organisatie groeit en de waardering neemt toe. Door het introduceren van het CoCOS services concept van Interactie groep. Het is gebaseerd op het Co-creatie principe. Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.

 

Medisch Simulatiecentrum

Maatwerk voor medische trainingen in o.a. IC en OK setting.
 

Congres- en cursusorganisatie

Het verbinden van expertise leidt tot grotere prestaties.
 

Verenigingsmanagement

Van bestuursondersteuning tot financiële- en ledenadministratie.
 

Interactieve diensten

Interactie krijgt een geheel nieuwe betekenis...